Marijke de Waal: beleidsmedewerker/coach 0-4 jaar, trainer Piramide en 4 VVE basistraining

Al enige tijd verzorg ik met veel plezier de trainingen over de Piramide Methode bij SKPC. Enige jaren geleden zijn we gestart met het scholen van alle peuteropvangmedewerkers (voorheen peuterspeelzalen) i.v.m. de eisen rondom het VVE-beleid.

Na enkele jaren heeft SKPC besloten de Piramide Methode ook in te voeren op het kinderdagverblijf, dit met succes. In de praktijk zien we dat alle kinderen door het werken met thema's worden uitgedaagd om net dat stapje extra te nemen. Voor de oudere peuters is het ook een waardevolle voorbereiding op de basisschool. Door het werken met de Piramide Methode ontstaat er een rijke uitdagende speelleeromgeving.

Wat biedt de training Piramide?

Medewerkers worden opgeleid tot ontwikkelingsgericht werken volgens de Piramide methode. Piramide is een methode ontwikkeld voor kinderen van 0-4 jaar die een kinderdagverblijf en/of peuteropvang bezoeken. De methode kenmerkt zich door het werken met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Het bevat een opbouw waardoor kinderen steeds een stapje maken in hun ontwikkeling, spelenderwijs met aanschouwelijkheid van materiaal en indeling van de groepsruimte. De methode wordt ook gebruikt in groep 1 en 2 van de basisschool waardoor er een doorgaande lijn is met de basisschool.

De trainingen worden volgens de nieuwste normen aangeboden. De modules 1 en 2 bestaan beiden uit 12 bijeenkomsten van 3 uur en 5 coachingsmomenten. De inhoud van de training is praktijkgericht en de bijbehorende opdrachten worden in de dagelijkse praktijk uitgevoerd. Deelnemers houden een portfolio bij en de modules worden afgesloten met een eindpresentatie.
De training Piramide Methode is geschikt voor medewerkers in de kinderopvang, peuteropvang en voor leerkrachten van groep 1 en 2 in het basisonderwijs.

Basistraining 4 VVE

Daarnaast ben ik ook trainer van de  basistraining 4 VVE. Dit is een algemene training waarin met name de basisvaardigheden voor het werken met jonge kinderen worden aangeleerd. Deze training kan de basis zijn voor een vervolgtraining van de Piramide Methode.
De basistraining 4 VVE is bedoeld voor medewerkers in de kinderopvang die nog niet geschoold zijn in een VVE-programma. Aan het eind van deze training kennen de deelnemers de basisprincipes van het leren en zich ontwikkelen van jonge kinderen. En weten ze deze ontwikkeling te steunen en te stimuleren

Meer informatie

Naast de trainingen voor medewerkers van SKPC ben ik ook extern werkzaam als trainer voor de Piramide Methode en 4 VVE basistraining. Voor meer informatie en vragen kun je per e-mail contact met mij opnemen:

Marijke de Waal,
trainer en clustermanager SKPC
e-mail dewaal@skpc.nl

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM