Ouderbijdrage Peuteropvang


Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag dan kun je 
in aanmerking komen voor een gesubsidieerde plaats op de peuteropvang. Hiervoor vragen wij je een formulier ouderbijdrage in te vullen en samen met bewijsstukken over je inkomen in te leveren. Bewijsstukken over je inkomen zijn: een recente jaaropgave van je werkgever , een recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie. Deze stukken dienen om de hoogte van de ouderbijdrage vast te stellen. Uiteraard worden deze gegevens door ons vertrouwelijk behandeld.

De berekening van de ouderbijdrage wordt gebaseerd op het (gezamenlijk) bruto gezinsinkomen en vindt plaats volgens onderstaande ouderbijdragetabellen van de gemeenten. Indien SKPC geen  bewijsstukken ontvangt wordt automatisch het hoogste tarief in rekening gebracht.  Zodra er een wijziging is in je (gezamenlijke) inkomen kan dit leiden tot een andere ouderbijdrage of heb je wellicht recht op kinderopvangtoeslag. Geef deze wijziging dan z.s.m. aan ons door. SKPC behoudt zich het recht voor de opgave van de gegevens op juistheid te controleren.

Wil je meer informatie over de berekening van de ouderbijdrage Peuteropvang? Neem dan contact op met financieel medewerkster Lucienne Richelle, telefoon 0345-228725 of e-mail richelle@skpc.nl.


Ouderbijdrage tabel Culemborg - 2020

Tegoeduren

SKPC biedt een extra service voor ouders van kinderdagverblijven en Buitenschoolse opvang (BSO): tegoeduren voor niet genoten dagen!

Lees meer

Wij rekenen het voor je uit!

Benieuwd wat de kosten zijn voor opvang? Wij rekenen het graag voor je uit.

Contact
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© 2018 SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM