'Persoonlijke en open benadering'

Kinderdagverblijf & BSO
juli 2019

Wij zijn altijd heel tevreden geweest over de opvang bij SKPC. Onze kinderen hebben er vanaf het kinderdagverblijf gebruik van gemaakt. SKPC is een professionele organisatie.
Als ouders hebben wij het contact met de pedagogisch medewerker als heel prettig ervaren. De benadering was altijd heel persoonlijk en open. Er was altijd tijd om even te vertellen hoe het was geweest. We hebben vanuit de pedagogisch medewerkers veel betrokkenheid bij onze kinderen gevoeld. 

We hebben veel contact gehad met het servicebureau van SKPC omtrent evt. wisselingen van locaties e.d. Deze contacten hebben wij als heel plezierig ervaren. Er werd goed meegedacht over hoe we een situatie konden oplossen en was veel bereidheid en flexibiliteit om dingen  aan te passen.

februari 2017

Groot compliment

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM