Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach
0-4 jaar

Bij SKPC wordt gewerkt met een pedagogisch beleidsmedewerker die zich richt op de ontwikkeling en implementatie van beleid voor kinderdagverblijf en peuteropvang.    

De functie van pedagogisch beleidsmedewerker 0 - 4 jaar wordt bij SKPC ingevuld door Marijke de Waal. Marijke is al vele jaren werkzaam bij de SKPC en heeft verschillende functies vervuld. Als pedagogisch  beleidsmedewerker richt zij zich op het ontwikkelen en implementeren van beleid voor de werkvormen kinderdagverblijf en peuteropvang ten behoeve van het pedagogisch beleid dat gevoerd wordt binnen SKPC. Beleidsvoornemens worden door haar vertaald naar de praktijk op de groep. 

Allround Coach

Tevens heeft Marijke als allround coach een actieve rol in de verbetering van de pedagogische kwaliteit van dienstverlening en professionele ontwikkeling van de  pedagogisch medewerkers in de werkvormen 0 - 4 jaar bij SKPC. Als coach draagt zij zorg voor de juiste invoering van het pedagogisch beleid op de werkvloer. 

Zij signaleert knelpunten in de werkzaamheden op de groep of de kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers. Waar nodig wordt in overleg met de leidinggevende een coachingsplan opgesteld. 

Met regelmaat organiseert en geeft zij trainingen gericht op deskundigheidsbevordering. Door deze ondersteuning, advisering en coaching van pedagogisch medewerkers draagt zij bij aan de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers en kwaliteitsverbetering van het pedagogisch beleid 0 - 4 jaar binnen de SKPC. 

Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach 0 - 4 jaar
Marijke de Waal

dewaal@skpc.nl

De locaties

Dikkie Dik

Meerlaan 30
4103 XZ Culemborg

Meer info
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM