Veiligheid en gezondheid

Professionele kinderopvang

De opvang bij SKPC voldoet aan de regels omtrent veiligheid en gezondheid. Onze locaties worden jaarlijks geinspecteerd door de GGD. De inspectierapporten zijn te vinden op de locatiepagina's.

Groepsregels en locatieregels zijn gericht op het waarborgen van veilige situaties in de groepsruimten of buiten. Want veiligheid wordt ook bepaald door gedrag van kinderen en pedagogisch medewerkers.

Het vierogenprincipe is een wettelijke regeling in de kinderopvang. Het houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een pedagogisch medewerker. Een medewerker mag, afhankelijk van de groepsgrootte, alleen op de groep staan, zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of te luisteren. De SKPC voert het vierogenprincipe op al haar locaties uit.

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM