Pedagogisch beleid

Dit is het kader; de pedagogisch medewerker maakt het verschil!

Veilige, kindvriendelijke opvang creëren. Dat is het hoofddoel van SKPC. Het kllinkt eenvoudig, maar hoe doen we dat in de dagelijkse praktijk van de diverse opvangvormen? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen zich goed en gezond kunnen ontwikkelen, ongeacht de individuele en culturele verschillen? In ons pedagogisch beleidsplan lees je meer over de pedagogische visie van SKPC. Het vormt de achtergrond van ons pedagogisch handelen en geeft houvast in de omgang met kinderen en hun ouders.

Kinderopvang is mensenwerk

Heldere afspraken maken ons werk prettiger en professioneler. Toch kunnen we niet alles vastleggen en dat hoeft ook niet. Kinderopvang is mensenwerk en ook de persoonlijke kwaliteiten van de medewerkers wegen zwaar. De een is creatief, de ander kan goed omgaan met 'moeilijk' gedrag, weer een ander weet een boeiende ouderavond te organiseren of het gezellig te maken tijdens de lunch. Ieder heeft ook een eigen kijk op jonge kinderen en hun ouders. Daarvan willen we graag positief gebruik maken, want die persoonlijke verschillen zijn een bron van inspiratie. Hierdoor krijgt de kinderopvang SKPC telkens nieuwe impulsen.

Pedagogisch beleidsplan SKPC

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM