Organisatie

Missie

De missie van SKPC omschrijven we vanuit 3 perspectieven:

 1. SKPC als organisatie voor kinderopvang: de kinderopvang is en doet meer dan dat de term 'opvang' doet vermoeden. Opvang suggereert een relatief passieve activiteit, gericht op het overbruggen van werktijd van ouders en/of van tijd tussen school en het ophalen van kinderen door ouders. De moderne kinderopvang is meer dan dat en SKPC stelt zich vanuit dit perspectief de volgende doelen:
  • op de locaties heerst een prettig en veilig pedagogisch klimaat;
  • kinderen worden gezien en gehoord;
  • kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en daarmee in hun groei als mens;
  • kinderen hebben een mooie tijd bij SKPC.
 2. SKPC als dienstverlenende ondernemer naar haar klanten (de ouders): SKPC wil een organisatie zijn, die meedenkt en waar wenselijk mee beweegt met de wensen van haar klant. SKPC stelt vanuit dit perspectief de volgende doelen:
  • SKPC zoekt en pakt kansen in de markt om zich positief te onderscheiden;
  • SKPC is klantvriendelijk en klantgericht;
  • SKPC scoort hoog op klanttevredenheid.
 3. SKPC als werkgever van ruim 100 medewerkers: SKPC kenmerkt zich als organisatie door haar transparantie en open cultuur. Het management is toegankelijk voor de medewerkers en er heerst een open en veilig klimaat. SKPC is een organisatie, waar het werk wisselend en uitdagend is en waar de medewerker op eigen verzoek intern van werkplek kan veranderen. SKPC is ook een organisatie waar de medewerker zich kan ontwikkelen. Maar ook een organisatie waar van de medewerker een actieve bijdrage wordt verwacht om constructief mee te denken en om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie. Vanuit dit perspectief stelt SKPC zich de volgende doelen:
  • een hoge score van medewerkertevredenheid (> 7,5);
  • de medewerker wordt gezien en gehoord;
  • er is ruimte voor een persoonlijke benadering en ontwikkeling van de medewerkers;
  • het management is stimulerend en toegankelijk.

Visie

SKPC biedt kinderen van 0 t/m 12 jaar een doorgaande lijn in opvang en begeleiding, in activiteitenaanbod en ontwikkelingsstimulering, waarbinnen zij zich optimaal op eigen niveau en naar eigen interesse kunnen ontwikkelen. Hiervoor heeft SKPC deskundige medewerkers in dienst, die ieder vanuit hun professionele verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan het vormgeven van deze visie.

Binnen de locaties van SKPC wordt eenduidig, maar met behoud van eigen 'kleur', gewerkt volgens een planmatige aanpak.

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM