Directie/bestuur

SKPC staat voor kwalitatief goede kinderopvang. We zien dat heel breed: opvang is voor ons niet alleen 'oppassen'. We investeren heel bewust en weloverwogen ook in opvoedkundige en sociale ontwikkeling van het kind, vandaar onze lijfspreuk:

SKPC, méér dan kinderopvang.

Berrie Heinrichs


Op onze locaties worden kinderen verwelkomd in een kindvriendelijke en veilig omgeving, waarin elk kind wordt geaccepteerd zoals het is, ongeacht individuele en culturele verschillen. Zo'n vertrouwde omgeving zorgt ervoor dat je kind zich prettig voelt en zelfvertrouwen ontwikkelt. De nieuwe ervaringen leren het kind zich aan te passen aan verandere omstandigheden en dat is heel belangrijk in het leven!

Pedagogisch medewerkers dagen kinderen uit om de vaardigheden die zij in aanleg hebben of waar hun interesse ligt, verder te ontwikkelen. Maar belangrijker nog is, hoe wij onze pedagogische kwaliteit vasthouden en continue verbeteren. Wij geven extra impulsen in de pedagogische kwaliteit door pedagogische ondersteuning, goede begeleiding van pedagogisch medewerkers en scholing gericht op de pedagogische aanpak.

Ouders weten welke kwaliteit wij bieden, zoals blijkt uit de reacties die we regelmatig mondeling of per e-mail binnen krijgen. Medewerkers geven aan graag bij SKPC te werken. Tevreden en betrokken medewerkers zijn cruciaal voor de kwaliteit en het voortbestaan van de organisatie. En daar blijven we hard aan werken. Zodat wij onze slogan 'SKPC, méér dan kinderopvang', blijvend waar kunnen maken!

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© 2018 SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM