Directie/bestuur

Yvonne SchubadSKPC méér dan kinderopvang …elke dag een glimlach!’  

Goede kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving als geheel. Met liefde voor kinderen en vanuit een jarenlange bewezen professionaliteit, zorgt SKPC dagelijks voor een sterk pedagogische omgeving voor de kinderen die aan ons toevertrouwd worden. Kinderen voelen zich prettig, krijgen de ruimte om spelend en lerend te groeien en hebben zichtbaar plezier. Ouders krijgen de kans om werk en gezin te combineren en laten hun kinderen met plezier en vertrouwen naar een van de ruim twintig locaties van SKPC gaan. 

SKPC wil een organisatie zijn waar oog is voor de maatschappelijke doelstelling van kinderopvang. Wij zetten ons in om alle kinderen een plekje te bieden, ook als de ontwikkeling anders verloopt dan bij het gros van de kinderen. Bij SKPC worden alle kinderen verwelkomd in een kindvriendelijke en veilige omgeving, waarin elk kind wordt geaccepteerd zoals het is; diversiteit is hierbij het uitgangspunt. Zo'n vertrouwde omgeving zorgt ervoor dat het kind zich prettig voelt en zelfvertrouwen ontwikkelt. Deze veiligheid vormt de basis voor iedereen om zich te kunnen ontwikkelen.

Pedagogisch medewerkers dagen kinderen uit om zich breed te ontwikkelen door een rijk en gevarieerd activiteitenaanbod te bieden in een stimulerende omgeving. Zo is er op alle groepen veelzijdig speelmateriaal te vinden en zijn de ruimtes weloverwogen ingericht. SKPC investeert veel in het opleidingsniveau van haar medewerkers opdat zij optimaal voldoen aan de maatstaven van de professionele kinderopvang anno 2022. Het team van pedagogische coaches en beleidsmedewerkers zorgt voor de borging van het pedagogisch beleid door de medewerkers te coachen en te ondersteunen op de groep. 

SKPC is een ondernemende organisatie waar geanticipeerd wordt op veranderende wensen van ouders. Zo zetten wij ons in om goed te luisteren naar onze klanten en waar mogelijk ons productenaanbod bij te stellen. Tot slot wil SKPC een organisatie zijn waar mensen graag willen werken en waar ze gezien en gehoord worden. Bij ons kan de medewerker zich ontwikkelen, maar we verwachten ook een (pro)actieve bijdrage om constructief mee te denken over en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van SKPC. 

Vanuit het streven en de intentie dat wij bovenstaande opdracht willen waarmaken voor zowel de kinderen als de ouders, de medewerkers en vanuit de maatschappelijke doelstelling, zetten wij ons in om aan het einde van de dag iedereen met een glimlach naar huis te zien gaan. 

Yvonne Schubad
Directeur/bestuurder

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM