Organisatie

SKPC is ontstaan in 1997 uit een fusie van Stichting Kinderopvang Culemborg (SKC) en Stichting Peuterspeelzalen Culemborg (SPC). SKPC biedt kinderopvang in Culemborg, Tiel en Wadenoijen op diverse locaties en d.m.v. een verschillend opvangaanbod. In januari 2019 telt SKPC:

  • 2 kinderdagverblijven in Culemborg
  • 12 BSO locaties in Culemborg
  • 1 BSO locatie in Tiel
  • 4 Peuteropvanglocaties in Culemborg
  • 1 Peuteropvanglocatie in Tiel
  • 1 Peuteropvanglocatie in Wadenoijen

Daarnaast beschikt SKPC over een gastouderbureau dat een bemiddelende en begeleidende rol vervult bij het tot stand komen van gastouderopvang.

Raad van Toezicht

SKPC heeft een Raad van Toezicht die erop toe ziet dat er verantwoord wordt omgegaan met de financiele middelen. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur/bestuurder Yvonne Schubad. Hierin wordt zij bijgestaan door een managementteam bestaande uit een manager bedrijfsvoering, manager pedagogiek en 4 managers kinderopvang.
De directeur/bestuurder van SKPC is lid van de Beroepsvereniging Directeuren Kinderopvang (BdKO). In de gedragscode van de BdKO wordt in grote lijnen benadrukt waar de BdKO en haar leden voor staan. De code brengt in een aantal kernwaarden de missie, de visie en het beleid van de vereniging tot uitdrukking. De begrippen integriteit, competentie en innovatie zijn de belangrijkste bestanddelen van de Gedragscode.

Vertrouwenspersoon en Klokkenluiderregeling
In een ideale wereld bestaan er geen problemen, doet iedereen wat hij moet doen en heeft niemand last van een ander. De realiteit kan anders zijn. Op kantoor, op school, in de zorg, de hulpverlening, vrijwilligerswerk en in de sport, overal waar mensen samenwerken kan ongewenst en niet-integer gedrag voorkomen. Om die reden heeft SKPC dan ook een vertrouwenspersoon die zaken rondom ongewenste omgangsvormen, maar ook op het gebied van integriteit adequaat kan oppakken. Lees meer.

SKPC is een integere organisatie waarbij de regels duidelijk zijn. Een integere organisatie is open, duidelijk en eerlijk. Toch kan het gebeuren dat sommige collega's of externe partijen (bijv. leveranciers) het niet zo nauw met de regels nemen. Het kan lastig zijn om als medewerker de collega of leverancier hierop aan te spreken. SKPC wil haar medewerkers in de gelegenheid stellen om anoniem melding te maken van een ongewenste situatie en van niet-integer handelen. Daarvoor heeft SKPC een klokkenluiderregeling. Lees meer.

Statuten SKPC

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM