Oudercommissies

SKPC vindt het belangrijk om met ouders in gesprek te blijven. Wat vinden ouders belangrijk? Wat vinden zij goed aan de opvang en waar zien zij nog verbeterpunten? Ouders kunnen invloed uitoefenen via de oudercommissie. Per opvangvorm is er een oudercommissie waarin vertegenwoordigers van de ouders zitting kunnen nemen.

Adviesrecht

De oudercommissie heeft adviesrecht op de volgende onderwerpen:

 • de uitvoering van en informeren van ouder over het kwaliteitsbeleid;
 • voedingsaangelegenheden, beleid op gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid of hygiëne;
 • beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
 • uitvoering risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
 • openingstijden;
 • vaststelling of wijziging van een klachtenregeling;
 • wijziging van tarieven van de kinderopvang.

Oudercommissielid worden?

Meepraten over het pedagogisch beleid en productaanbod, het managementteam gevraagd en ongevraagd adviseren over de gang van zaken en helpen om de belangen van ouders en kinderen te behartigen? Meld je aan als lid van de oudercommissie:

 • oudercommissie Dikkie Dik: behartigt de belangen van kinderdagverblijf Dikkie Dik, peuteropvang Bolleboos, peuteropvang Olleke Bolleke en peuteropvang de Dwerghut.
  Contact: e-mail oc.dikkiedik@skpc.nl 
 • oudercommissie Kiekeboe: behartigt de belangen van kinderdagverblijf Kiekeboe, peuteropvang Hutje Mutje, peuteropvang 't Wimpeltje en peuteropvang Harlekijn.
  Contact: e-mail oc.kiekeboe.jolie@skpc.nl.
 • oudercommissie BSO: behartigt de belangen van alle BSO locaties. 
  Contact: e-mail oc.bso@skpc.nl
 • oudercommissie gastouderopvang: omdat SKPC minder dan 50 koppelingen heeft is er momenteel geen oudercommissie voor gastouderopvang. Voor vragen kun je contact opnemen met de bemiddelingsmedewerkster Terry Ponsen, ponsen@skpc.nl.
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© 2018 SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM