Ouderportaal
Oudercommissies
Klachten & suggesties

Klachten en suggesties


Het kan gebeuren dat je toch ergens niet tevreden over bent, misschien zelfs een klacht hebt. Neem dan rechtstreeks contact op met de medewerkers van de groep van je kind of clustermanager. Gezamenlijk kijken we hoe we het z.s.m. kunnen oplossen. Het biedt SKPC tenslotte ook de mogelijkheid iets te verbeteren waar nodig!

SKPC is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor de externe klachtafhandeling. Dit is een onafhankelijke instelling die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen ondernomen kunnen worden. De Geschillencommissie doet een uitspraak, waarin haar bevindingen, oordeel een aanbevelingen zijn opgenomen. Zowel de organisatie als de indiener van de klacht ontvangen deze uitspraak. Ook de oudercommissie kan met klachten bij de Geschillencommissie terecht.
SKPC maakt jaarlijks een verslag van de ontvangen klachten en verbetersuggesties en de acties die daaruit volgen. Dit verslag wordt besproken met de oudercommissies.

Heb je een tip? Vertel het ons!

Heb je een tip of een idee? Wij horen het graag. Je kunt dit doorgeven met ons contactformulier. Afhankelijk van het onderwerp zal de pedagogisch medewerker, medewerkers van het servicebureau of leidinggevende contact met je opnemen om je tip te bespreken.

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM