Communicatie met ouders

Een goed contact met ouders vinden wij zeer belangrijk. Vanaf het eerste telefoontje, de kennismaking op de locatie, tot aan het overleg bij het brengen en halen van je kind: het moet kloppen. Tenslotte zijn we partners in het opvoeden en de ontwikkeling van je kind.

Dagelijkse overdracht

Wanneer je kind naar de opvang komt, is er bij het brengen en halen tijd voor een dagelijkse overdracht tussen ouders en de pedagogisch medewerkers. Hoe voelt een kind zich? Zijn er bijzonderheden? Hoe heeft het kind het die dag gehad op de opvang? Het wordt allemaal met ouders besproken.

Oudergesprekken

Minimaal één keer per jaar biedt SKPC de mogelijkheid voor oudergesprekken aan. Zo kunnen we nog uitgebreider het welzijn van je kind bespreken. Mocht je vaker of tussentijds behoefte hebben aan een oudergesprek dan maken de pedagogisch medewerkers graag tijd voor je vrij.

Referenties Ouderportaal

Download onze app!



Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM