Professionele kinderopvang

SKPC biedt sinds jaar en dag kinderopvang voor kinderen vanaf 6 weken t/m het laatste jaar van de basisschool in Culemborg, Tiel en Wadenoijen. De opvang wordt geboden op vele locaties met verschillende opvangvormen:

  • Kinderdagverblijf (0 - 4 jaar)
  • Peuteropvang (2/2,5 - 4 jaar)
  • Voorschoolse opvang (4 - 12 jaar)
  • Naschoolse opvang (4 - 12 jaar)
  • Vakantieopvang (4 - 12 jaar)
  • Gastouderopvang (0 - 12 jaar)

Daarnaast begeleiden we de tussenschoolse opvang op een basisschool in Culemborg.

Een warm welkom

SKPC voorziet in de behoefte aan kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Professionaliteit, flexibiliteit en persoonlijke belangstelling staan bij onze kinderopvang voorop. We bieden ouders en kinderen een warm welkom!

Méér dan kinderopvang

Kinderopvang bij SKPC is meer dan 'oppassen' op kinderen. We staan midden in de samenleving en hebben ook maatschappelijke verantwoordelijkheden. Als onderneming zonder winstoogmerk willen wij een bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Vanwege onze verantwoordelijkheden voor kinderen, zijn wij betrokken bij maatschappelijke kwesties zoals opvoeding en jeugdzorg, integratie etc. De vraag van een ouder gaat verder dan slechts een plaats in de kinderopvang. SKPC ziet voor zichzelf dan ook een taak in het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van ouders, het signaleren van achterstanden of ontwikkelingsstimulering tijdens de opvang.

Jeugdbeleid 0-23 jaar

Onze activiteiten zijn onderdeel van de bredere ketenaanpak van het jeugdbeleid voor 0 - 23 jaar. Een ketenaanpak die erop gericht is om kinderen en jongeren de kans te geven om zich optimaal te ontwikkelen zodat zij later op een goede manier maatschappelijk en economisch kunnen participeren in de samenleving. Door samen te werken met andere partners en scholen en onze activiteiten voor kinderen op elkaar af te stemmen komt meer samenhang in het aanbod voor kinderen tot stand, waarbij wij streven naar een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn.

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM