Oudercommissie Dikkie Dik

SKPC vindt het belangrijk om met ouders in gesprek te blijven. Wat vinden ouders belangrijk? Wat vinden zij goed aan de opvang en waar zien zij nog verbeterpunten? Ouders kunnen invloed uitoefenen via de oudercommissie. De oudercommissie Dikkie Dik behartigt de belangen van Kinderdagverblijf Dikkie Dik, Peuteropvang Olleke Bolleke, Peuteropvang Bolleboos en Peuteropvang de Dwerghut.

Vergaderingen

In de vergaderingen van de oudercommissie komen diverse onderwerpen aan bod, welke kunnen zijn voorgedragen door de manager of door de oudercommissie. Terugkerende onderwerpen zijn kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleid, de GGD inspectie, de risico-inventarisatie, de tarieven, de dag van de pedagogisch medewerker, verbetersuggesties en klachten etc. Ook lopende zaken als personele ontwikkelingen, evt. uitbreidingen of veranderingen van producten komen op de agenda van de oudercommissievergadering.

De oudercommissie komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen, waarvan ongeveer 3 keer in bijzijn van de manager. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. Zodra dit verslag is vastgesteld zijn zij openbaar en op aanvraag beschikbaar via het e-mail adres van de oudercommissie: oc.dikkiedik@skpc.nl

Daarnaast ondersteunt de oudercommissie de pedagogisch medewerkers bij de organisatie van diverse activiteiten, zoals voorbereidingen voor Sinterklaas, Kerst- en Paasontbijt en zomerfeest. Vind je het leuk om ons daarbij te helpen? Laat het ons dan weten via e-mail oc.dikkiedik@skpc.nl. Extra handen zijn altijd welkom!

Oudercommissielid worden?

Op het moment hebben zitting in de oudercommissie van Dikkie Dik:

  • Suzanne van Diemen, ouder op kinderdagverblijf Dikkie Dik (voorzitter)
  • Esther van Straaten, ouder op kinderdagverblijf Dikkie Dik (algemeen lid)
  • Peter Brons, ouder op Peuteropvang de Dwerghut (algemeen lid)
  • Mees Schouwenaar/Robin, ouders op kinderdagverblijf Dikkie Dik (duo-lid)
  • Thomas Pels, ouder op kinderdagverblijf Dikkie Dik (algemeen lid)
  • Annemarie van Helvoort, ouder op kinderdagverblijf Dikkie Dik (algemeen lid). 

Meepraten over het pedagogisch beleid en productaanbod, het managementteam gevraagd en ongevraagd adviseren over de gang van zaken en helpen om de belangen van ouders en kinderen te behartigen? Meld je aan als lid van de oudercommissie:

Referenties Ouderportaal

Download onze app!



Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM