Oudercommissie BSO

SKPC vindt het belangrijk om met ouders in gesprek te blijven. Wat vinden ouders belangrijk? Wat vinden zij goed aan de opvang en waar zien zij nog verbeterpunten? Ouders kunnen invloed uitoefenen via de oudercommissie. De oudercommissie BSO behartigt de belangen van alle BSO locaties van SKPC.

Vergaderingen

In de vergaderingen van de oudercommissie komen diverse onderwerpen aan bod, welke kunnen zijn voorgedragen door de clustermanager of door de oudercommissie. Terugkerende onderwerpen zijn kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleid, de GGD inspectie, de risico-inventarisatie, de tarieven, de dag van de pedagogisch medewerker, verbetersuggesties en klachten etc. Ook lopende zaken als personele ontwikkelingen, evt. uitbreidingen of veranderingen van producten komen op de agenda van de oudercommissievergadering.

De oudercommissie komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen, waarvan ongeveer 3 keer in bijzijn van de clustermanager. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. Zodra dit verslag is vastgesteld zijn zij openbaar en op aanvraag beschikbaar via het e-mail adres van de oudercommissie: oc.bso@skpc.nl.

Oudercommissielid worden?

Op het moment hebben zitting in de oudercommissie BSO:

  • Sandra van der Oord, ouder op BSO Pardoes (voorzitter)
  • Jorrie Lindsen, ouder op BSO Duck Out, Beestenbende (algemeen lid)
  • Mieke Streef, ouder op BSO Goal en Ratjetoe (algemeen lid)

Meepraten over het pedagogisch beleid en productaanbod, het managementteam gevraagd en ongevraagd adviseren over de gang van zaken en helpen om de belangen van ouders en kinderen te behartigen? Meld je aan als lid van de oudercommissie:

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM