Procedure
zomervakantieopvang

Vanaf 4 jaar kunnen kinderen afzonderlijk voor zomervakantieopvang ingeschreven worden. Elk voorjaar ontvangen ouders een uitnodiging om zomervakantieopvang aan te vragen. De zomervakantieopvang is niet meegenomen in het opvangcontract. Alle extra afgenomen uren kunnen meegenomen worden in de aanvraag kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.

Aanvragen zomervakantieopvang

In het voorjaar krijgen alle (BSO-)klanten van SKPC een bericht met een link naar het inschrijfformulier voor zomervakantieopvang. Hierop kunnen zij aangeven op welke dagen zij opvang wensen af te nemen in de zomervakantie.

Bij inschrijving voor 10 juni 2020 ontvangen ouders 10% vroegboekkorting op de totale kosten van de vakantieopvang en een gegarandeerde plaats. Na 10 juni is inschrijving nog wel mogelijk maar kan het voorkomen dat kinderen niet op de gewenste dag/locatie geplaatst kunnen worden. 

Tot de aanvang van de zomervakantie kan ingeschreven worden middels het inschrijfformulier op de website. Tijdens de zomervakantie kan een aanvraag ook rechtstreeks bij de pedagogisch medewerkers op de groep ingediend worden.

Kosten

Met het verzenden van het inschrijfformulier verplichten ouders zich tot het afnemen van de aangevraagde opvang en gaan zij ermee akkoord dat SKPC de kosten in rekening brengt. Wanneer het kind op de afgesproken dagen de vakantieopvang niet bezoekt, dienen de ouders wel de factuur te voldoen.

Kosten voor de zomervakantieopvang worden in de maanden waarin de opvang heeft plaatsgevonden (juli en augustus) gefactureerd. Indien ouders SKPC gemachtigd hebben om de kosten voor kinderopvang automatisch te incasseren, worden ook de kosten van de zomervakantieopvang automatisch geincasseerd.

Annulering, opzegging en ruilen

Plaatsing gedurende de 6 weken zomervakantie kan tot 1 maand voor elke aangevraagde dag afzonderlijk in de betreffende periode worden opgezegd. Er zijn dan geen annuleringskosten verschuldigd.
Bij opzegging binnen een maand voor de betreffende dag van plaatsing zijn ouders annuleringskosten verschuldigd. Deze annuleringskosten bedragen de opvangkosten vanaf de opzegdatum t/m een maand daarna.

Dagen die niet opgezegd kunnen worden mogen binnen de periode van 6 weken zomervakantieopvang wel geruild worden. De mogelijkheden van ruilen zijn afhankelijk van de bezetting op de groep.
Tevens bestaat de mogelijkheid om aangevraagde dagen te ruilen binnen het eigen gezin.

Lees meer in de uitgebreide procedure zomervakantieopvang.

De locaties

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© 2018 SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM