Speel Mee Project
Peuter project voor ouder en kind

Wanneer een kind baat heeft bij extra begeleiding, kunnen de ouders deelnemen aan het Speel Mee project. Op basis van vooraf gestelde regels worden kinderen vanaf 18 maanden geplaatst. Extra ondersteuning in de taalontwikkeling is een belangrijke reden, maar ook andere overwegingen zijn een reden voor ouders om met hun kinderen deel te nemen aan het Speel Mee project. Het gaat om kinderen tussen de anderhalf en tweeëneenhalf jaar oud.

Over ons Speel Mee Project

Leren spelen

Eén ochtend of middag in de week komen de ouders en kinderen samen op de locatie Schoolhof West 1te Culemborg. Tijdens deze speeldagen speelt een ouder samen met zijn/haar kind(eren) terwijl spelenderwijs de Nederlandse taal wordt geoefend. Tijdens het spelen kunnen ouders de ontwikkeling van hun eigen kind bevorderen. Kinderen leren onder andere verschillende sociale vaardigheden die hen later op de peuteropvang en basisschool goed van pas komen. De kinderen worden in hun spel gestimuleerd door de aanwezigheid van leuk speelgoed en een pedagogisch specialist die voor een gezellige sfeer zorgt. De ouders, die met hun kind(eren) meekomen, kunnen zo contacten leggen met andere ouders met kleine kinderen en kunnen met elkaar of met de pedagogisch medewerker praten over opvoeding. De pedagogisch medewerker wordt bijgestaan door een assistent pedagogisch medewerker.

Locatie
Het Speel Mee project vindt plaats op vrijdag bij peuteropvang Harlekijn, Schoolhof West 1, 4105 AL Culemborg. Verschillende tijden zijn beschikbaar. (1,5 uur per keer).  Op de locatiepagina's kun je vinden op welke dagen de peuteropvang geopend is. Tijdens schoolvakanties zijn alle peuteropvanglocaties gesloten.

Doel

Het doel van het Speel Mee project is dat de kinderen makkelijker doorstromen naar een peuteropvang of het kinderdagverblijf. Zo wordt bevorderd, dat zij later op de basisschool betere startmogelijkheden hebben t.o.v. leeftijdgenootjes, die niet naar de peuteropvang of het kinderdagverblijf zijn geweest.

Meer informatie over de verwijzing van het consultatiebureau:

•   zorgcentrale 0900-8433
•   SKPC 0345-228724

Informatie Pedagogisch Beleidsmedewerker/ Coach 0-4 jaar

Plaatsingconsulente
Jacqueline Guiting

guiting@skpc.nl

Downloads

Inschrijven

VVE en Piramide methode

Op de peuteropvang werken we met 8 thema's per jaar. Deze sluiten aan bij de leefwereld en thuissituatie van de kinderen.

Meer lezen

Meer informatie over plaatsingsmogelijkheden op de peuteropvang?

Neem contact op met plaatsingsconsulente Jacqueline Guiting:

0345 – 22 87 23

Inschrijven

Wat leuk dat je je kind bij ons inschrijft!

Inschrijven

De locatie

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM