VVE en Piramidemethode

In de uitvoering van het pedagogisch beleid wordt op alle peuteropvang locaties gebruik gemaakt van de Piramide methode en worden kinderen geobserveerd met behulp van de KIJK-methode. Zowel reguliere peuteropvangkinderen als VVE kinderen krijgen de Piramidemethode aangeboden.

De Piramide methode

Piramide wil een sterke pedagogische basis bieden, waarbij in een veilige speel-leeromgeving een evenwicht is tussen het kind dat zichzelf ontwikkelt en de pedagogisch medewerker die activiteiten aanbiedt. Door een combinatie van spelen, werken en leren in een positief klimaat worden kinderen in hun ontwikkeling gestimuleerd.
Met behulp van de Piramidemethode en de KIJK-observatie  kunnen onder meer dreigende belemmeringen in de ontwikkeling van een kind in een vroeg  stadium worden opgespoord. De pedagogisch medewerkers van de peuteropvang zijn opgeleid om de methode in praktijk te brengen.

Structuur en thema's

Op de peuteropvang wordt gewerkt met 8 thema’s per jaar. De thema’s zijn voor de kinderen herkenbaar omdat ze aansluiten bij de leefwereld en thuissituatie van de kinderen. Deze manier van werken geeft een gerichte structuur. Ook is er een duidelijke structuur voor het verloop van de dag. Er is altijd eenzelfde dagindeling, die aan de hand van plaatjes wordt uitgebeeld. Ieder plaatje symboliseert een activiteit, zoals spelen, opruimen, eten en drinken.

Elk thema wordt gedurende een periode van ongeveer vier weken behandeld. Alle activiteiten die de pedagogisch medewerker in die periode aanbiedt, hangen samen met dat thema. Thema’s zijn bijv. kleding, huis, lichaam of de jaargetijden. Doordat de kinderen allerlei woorden krijgen die bij het thema passen en door veel te herhalen kunnen de kinderen de stof beter onthouden. Belangrijk is dat ze spelenderwijs het thema ontdekken. Iedere keer worden daarbij andere activiteiten en/of materialen aangeboden: puzzels, spelmaterialen, zelfgemaakte foto’s en afbeeldingen.

Daarnaast is er ruimte voor contact met ouders. Ouders krijgen duidelijke informatie over de thema’s, waardoor ze weten waar de kinderen mee bezig zijn. De pedagogisch medewerkers proberen aansluiting te vinden met activiteiten die ouders thuis kunnen doen en die in verband staan met het thema van dat moment. Zo mogelijk worden ouders betrokken bij de activiteiten en gestimuleerd thuis de woorden van de thema’s te oefenen met hun kind.

Plaatsingconsulente
Sharon de Bruijn

kindplanning@skpc.nl

Downloads

Informatie en werkwijze Inschrijven

De locaties

Bolleboos

Poelslaan 2A
4102 KN Culemborg

Meer info
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM