Contactgegevens

Speel Mee Project

Kindercentrum de Zandloper
Meerlaan 30
4103 XZ Culemborg

06 - 45 26 42 63

servicebureau@skpc.nlContactpersoon
Sandra de Rooij

speelmee@skpc.nl

Meer informatie over de verwijzing van het consultatiebureau: 

Het Speel Mee project vindt plaats op woensdag op vrijdag op verschillende tijden.
(1,5 uur per keer) 


Speel Mee Project

Peuterproject voor ouder en kind

Wanneer het consultatiebureau constateert dat een kind baat heeft bij extra begeleiding, kunnen de ouders deelnemen aan het Speel Mee project. Op basis van vooraf gestelde regels worden kinderen vanaf 18 maanden geplaatst. De (mogelijke) achterstand in de taalontwikkeling is een belangrijke aanwijzing, maar ook andere overwegingen zijn een reden om ouders naar Speel Mee te verwijzen. Het gaat om kinderen tussen de anderhalf en tweeëneenhalf jaar oud. Zowel autochtone als allochtone ouders en kinderen doen mee aan dit project.

Leren spelen

Eén ochtend of middag in de week komen de ouders en kinderen samen op een van de locaties van de SKPC. Tijdens deze speeldagen spelen moeders samen met hun kinderen terwijl spelenderwijs de Nederlandse taal wordt geoefend. Tijdens het spelen kunnen ouders de ontwikkeling van hun eigen kind bevorderen. Kinderen leren onder andere verschillende sociale vaardigheden die hen later op de peuteropvang en basisschool goed van pas komen. De kinderen worden in hun spel gestimuleerd door de aanwezigheid van leuk speelgoed en een pedagogisch specialist die voor een gezellige sfeer zorgt. De moeders, die met hun kind(eren) meekomen, kunnen zo contacten leggen met andere moeders met kleine kinderen en kunnen met elkaar of met de pedagogisch medewerker praten over opvoeding. De pedagogisch medewerker wordt  wordt bijgestaan door een assistent pedagogisch medewerker van Marokkaanse afkomst.

Doel

Uiteindelijk is het doel van het Speel Mee project dat de kinderen doorstromen naar een peuteropvang of het kinderdagverblijf. Zo wordt bevorderd, dat zij later op de basisschool betere startmogelijkheden hebben t.o.v. leeftijdgenootjes, die niet naar de peuteropvang of het kinderdagverblijf zijn geweest.

Kosten
Kosten voor de speelmiddagen zijn € 1.00 voor het 1e kind per keer, per maand vooraf te voldoen en € 0.50 voor het 2e kind per keer, per maand vooraf te voldoen.


VVE en Piramide methode

Op de peuteropvang werken we met 8 thema's per jaar. Deze sluiten aan bij de leefwereld en thuissituatie van de kinderen.

Meer lezen

Meer informatie over plaatsingsmogelijkheden op de peuteropvang?

Neem contact op met plaatsingsconsulente Sharon de Bruijn:

0345 – 51 74 77

Inschrijven

Wat leuk dat je je kind bij ons inschrijft!

Inschrijven
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© 2018 SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM