Formulier ouderbijdrage peuteropvang

Wanneer je als ouder geen recht hebt op kinderopvangtoeslag kun je evt. in aanmerking komen voor een gesubsidieerde plaats op de peuteropvang. Om te kunnen bepalen of je hiervoor in aanmerking komt vragen wij je onderstaand formulier in te vullen en samen met de bewijsstukken binnen 1 week aan ons te retourneren. Bewijsstukken m.b.t. je inkomen zijn een recente jaaropgave van je werkgever, een recente salarisstrook of een uitkeringspecificatie. Uiteraard worden deze gegevens door ons vertrouwelijk behandeld. Zodra je inkomen wijzigt dient er tussentijds een nieuw formulier ingevuld te worden. SKPC behoudt zich het recht voor de opgave van de gegevens op juistheid te checken.
De ouderbijdrage wordt bepaald op het (gezamenlijk) bruto gezinsinkomen en volgens de ouderbijdragetabel van de gemeente. Met het invullen en versturen van onderstaand formulier geef je toestemming aan SKPC om de maandelijkse kosten voor peuteropvang te incasseren.

GEGEVENS KIND

Geplaatst op peuteropvang: *
Peuteropvang Bolleboos, Poelslaan 2A te Culemborg
Peuteropvang de Dwerghut, Ridderstraat 10 te Culemborg
Peuteropvang Harlekijn, Schoolhof West 1 te Culemborg
Peuteropvang Hutje Mutje, Zijderupsvlinderlaan 2 te Culemborg
Peuteropvang Olleke Bolleke, Meerlaan 30 te Culemborg
Peuteropvang Wiedewaai, de Dreef 1D te Wadenoijen
Peuteropvang 't Wimpeltje, Watermolenpad 1 te Culemborg
Peuteropvang het Waayertje, Kornoelje 1 te Tiel


GEGEVENS OUDERGEGEVENS PLAATSING
Werk je / studeer je / volg je een traject om werk te vinden?
Ja, ik werk
Ja, ik studeer
Ja, ik volg een traject om werk te vinden
Geen van bovenstaande
Heb je een toeslagpartner?
Ja, ik heb een toeslagpartner
Nee, ik heb geen toeslagpartner
Werkt, studeert of volgt je partner een traject om werk te vinden/inburgeringscursus?
Ja, mijn partner werkt
Ja, mijn partner studeert
Ja, mijn partner volgt een traject om werk te vinden
Ja, mijn partner volgt een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling
Geen van bovenstaande
n.v.t. : ik heb geen toeslagpartner
VASTSTELLING BRUTO GEZINSINKOMEN
DOORLOPENDE MACHTIGING
Wil je de factuur per e-mail ontvangen?
Ja, ik wil de factuur per e-mail ontvangen op het door mij opgegeven e-mail adres
Nee, ik ontvang de factuur graag per post

Let op:

Na het versturen van het inschrijfformulier ontvang je een automatisch bericht in je mailbox met een kopie van hetgeen je hebt ingevuld. Wanneer je dit bericht niet ontvangt, is er wellicht met het invullen en/of versturen iets mis gegaan. Probeer het nogmaals of neem contact op met het servicebureau, 0345-517477 of e-mail servicebureau@skpc.nl.

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM