Peuteropvang

De nadruk bij de peuteropvang ligt op spelen en ontmoeten. Er is veel gelegenheid voor vrij spel, maar ook voor groepsactiviteiten zoals zingen en beweegspelletjes. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de peuters en maken daarbij gebruik van de VVE-methode (Voor- en Vroegschoolse Educatie) die aansluit bij het onderwijs. Met 4 jaar maakt je peuter een soepele overgang naar de basisschool.

Over onze Peuteropvang

Ontwikkelingsgericht

Kinderen vanaf 2,5 jaar zijn van harte welkom bij de peuteropvang. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de peuters met behulp van de VVE-methode (Voor- en Vroegschoolse Educatie). D.m.v. voorlezen, veel praten, dingen benoemen, kringgesprekken en taalspelletjes wordt vooral veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling van de peuters.

De locaties voor peuteropvang zijn geopend van 08.30 - 12.30 uur. Op peuteropvang de Dwerghut is het mogelijk de opvangtijd te verlengen tot 14.00 uur.
Op de locatiepagina's kun je vinden op welke dagen de peuteropvang geopend is. Tijdens schoolvakanties zijn alle peuteropvanglocaties gesloten.

Structuur en thema's

Jaarlijks werken we met een aantal vaste thema's die aansluiten bij de leefwereld van de peuters. Alle activiteiten die aangeboden worden staan dan in het teken van het thema. Met behulp van een vaste dagindeling, die met plaatjes wordt uitgebeeld, ontstaat een gerichte structuur voor de peuters.

Speel Mee Project
Wanneer t een kind baat heeft bij extra begeleiding, kunnen de ouders deelnemen aan het Speel Mee project. Op basis van vooraf gestelde regels worden kinderen vanaf 18 maanden geplaatst. Lees meer

Informatie Pedagogisch Beleidsmedewerker/ Coach 0-4 jaar

Plaatsingconsulente
Sharon de Bruijn

debruijn@skpc.nl

Downloads

Informatie en werkwijze Inschrijven

De locaties

Bolleboos

Poelslaan 2A
4102 KN Culemborg

Meer info

Hutje Mutje

Zijderupsvlinderlaan 2
4105 TC  Culemborg

Meer info
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© 2018 SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM