Peuteropvang

De nadruk bij de peuteropvang ligt op spelen en ontmoeten. Er is veel gelegenheid voor vrij spel, maar ook voor groepsactiviteiten zoals zingen en beweegspelletjes. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de peuters en maken daarbij gebruik van de VVE-methode (Voor- en Vroegschoolse Educatie) die aansluit bij het onderwijs. Met 4 jaar maakt je peuter een soepele overgang naar de basisschool.

Over onze Peuteropvang

Ontwikkelingsgericht

Kinderen vanaf 2,5 jaar zijn van harte welkom bij de peuteropvang. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van de peuters met behulp van de VVE-methode (Voor- en Vroegschoolse Educatie). D.m.v. voorlezen, veel praten, dingen benoemen, kringgesprekken en taalspelletjes wordt vooral veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling van de peuters.

De locaties voor peuteropvang zijn geopend van 08.30 - 12.30 uur. Verlengde opvang is mogelijk op dinsdag en donderdag bij Peuteropvang Wiedewaai tot 14.00 uur. Op de locatiepagina's kun je vinden op welke dagen de peuteropvang geopend is. Tijdens schoolvakanties zijn alle peuteropvanglocaties gesloten.

Structuur en thema's

Jaarlijks werken we met een aantal vaste thema's die aansluiten bij de leefwereld van de peuters. Alle activiteiten die aangeboden worden staan dan in het teken van het thema. Met behulp van een vaste dagindeling, die met plaatjes wordt uitgebeeld, ontstaat een gerichte structuur voor de peuters.

Speel Mee Project
Wanneer t een kind baat heeft bij extra begeleiding, kunnen de ouders deelnemen aan het Speel Mee project. Op basis van vooraf gestelde regels worden kinderen vanaf 18 maanden geplaatst. Lees meer

Informatie Pedagogisch Beleidsmedewerker/ Coach 0-4 jaar

Plaatsingconsulente
Jacqueline Guiting

guiting@skpc.nl

Downloads

Informatie en werkwijze Inschrijven

VVE en Piramide methode

Op de peuteropvang werken we met 8 thema's per jaar. Deze sluiten aan bij de leefwereld en thuissituatie van de kinderen.

Meer lezen

Meer informatie over plaatsingsmogelijkheden op de peuteropvang?

Neem contact op met plaatsingsconsulente Jacqueline Guiting:

0345 – 22 87 23

Inschrijven

Wat leuk dat je je kind bij ons inschrijft!

Inschrijven

De locaties

Bolleboos

Poelslaan 2A
4102 KN Culemborg

Meer info
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM