Stamgroepen

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de dagopvang wordt deze groep kinderen een 'stamgroep' genoemd.  

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Bij het kinderdagverblijf spreken we daarbij van stamgroepen. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met toestemming van ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de stamgroep van het kind plaatsvinden. Het kind kan incidenteel een dag(deel) of voor een bepaalde periode op een andere stamgroep geplaatst worden:

  • op verzoek van ouders, bijv. omdat er geen plek is op verschillende dagen in dezelfde groep. Met ondertekening van de toestemmingsverklaring geven ouders hiervoor toestemming.
  • Als gevolg van over- of onderbezetting op de groep of om pedagogische redenen. Medewerkers op de groepen brengen de ouders vooraf op de hoogte van een incidentele wijziging van de stamgroep. Met ondertekening van de toestemmingsverklaring geven ouders hiervoor toestemming.
  • Indien voor een door ouders aangevraagde ruildag geen plaats is op de vaste stamgroep van het kind.
  • Indien voor een door ouders aangevraagde (extra) dag geen plaats is op de vaste stamgroep van het kind.

Samenvoegen groepen

In bepaalde situaties kan er voor gekozen worden om groepjes kinderen buiten hun stamgroep samen te voegen. Hierdoor is er meer keus voor kinderen om samen te spelen en ontstaat er gelegenheid om specifieke activiteiten aan te bieden, bijv. aan kinderen van dezelfde leeftijd of aan kinderen met dezelfde interesse.

Het dagprogramma op de groepen van het kinderdagverblijf is min of meer gelijk. Daardoor is de werkwijze op een (samengevoegde) groep voor de kinderen herkenbaar. De continuiteit voor de kinderen is zo gewaarborgd. Pedagogisch medewerkers van de andere groep zijn bekende en vertrouwde personen voor de kinderen, omdat op diverse momenten gedurende de week bewust gekozen wordt voor het open deuren beleid. Stamgroepen kunnen worden samengevoegd:

  • bij een structureel lagere bezetting van groepen op een specifieke dag van de week;
  • bij een lagere bezetting van groepen in vakantieperiodes.

Door de ondertekening van de toestemmingsverklaring geven ouders toestemming voor het incidenteel samenvoegen van groepen. De medewerkers op de groepen informeren ouders vooraf over evt. samenvoegingen.

Plaatsingconsulente
Jacqueline Guiting

guiting@skpc.nl

Downloads

Informatie en werkwijze Inschrijven

De locaties

Dikkie Dik

Meerlaan 30
4103 XZ Culemborg

Meer info
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM