Pedagogisch specialisten

Al onze medewerkers zijn gediplomeerd en voldoen aan de gestelde opleidingseisen. We vinden de kwaliteit van onze opvang echter zo belangrijk, dat we nog een stapje verder gaan. 

De pedagogisch specialisten zijn gespecialiseerd in:  

  • Inzicht in/overzicht op pedagogische stromingen in de kinderopvang;
  • Inzicht in de ontwikkelingsfasen van jonge kinderen, zowel op motorisch, sociaal-emotioneel als cognitief gebied. Hoe ondersteun en stimuleer je kinderen in hun verschillende ontwikkelingsfasen? Wanneer moet je rekening houden met een (dreigende) achterstand en wat kun je dan doen? Hoe werk je aan een veilig en respectvol klimaat voor alle kinderen?
  • Onderzoeken van het kindbeeld en aanscherpen van de spelvisie. Het herkennen van de specifieke behoeften van kinderen en deze koppelen aan de verschillende ontwikkelingsstadia.
  • Hoe kun je collega’s op een constructieve manier bij vernieuwingen betrekken en inspireren; gesprekstechnieken en het geven van feedback.
  • Leren hoe je de relatie met ouders goed houdt en hoe je de kwaliteit van die relatie kunt optimaliseren.
  • Oefenen in het planmatig implementeren van een pedagogische vernieuwing. 

Vragen voor de pedagogisch specialist

De pedagogisch specialisten dragen hun kennis over aan de pedagogisch medewerkers en begeleiden en adviseren hen waar nodig. Ook als ouder kun je terecht bij de pedagogisch specialist wanneer je een specifieke (opvoed)vraag hebt. Informeer hiernaar bij het kinderdagverblijf.

Plaatsingconsulente
Sharon de Bruijn

kindplanning@skpc.nl

Downloads

Informatie en werkwijze Inschrijven

De locaties

Dikkie Dik

Meerlaan 30
4103 XZ Culemborg

Meer info
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM