Evaluaties Gastouderopvang

Wat is er mooier dan te zien hoe je kind zich ontwikkelt, nieuwe vaardigheden leert en de wereld om zich heen ontdekt?
In de evaluatiegesprekken met vraagouder en gastouder bespreekt de bemiddelingsmedewerker het welbevinden van je kind tijdens de opvang.

Over onze Gastouderopvang

Goed contact

Hoe ontwikkelt je kind zich, wat heeft het nodig en hoe kan de gastouder veiligheid en uitdaging bieden? Een goed contact tussen vraagouder, gastouder en het gastouderbureau is belangrijk om de gastouderopvang te laten slagen. Hierbij komt ook de communicatie aan de orde.

Evaluaties

Evaluatiegesprekken vinden plaats 6 weken na de start van de opvang en daarna jaarlijks, of vaker als dat nodig is. Voorafgaand aan het gesprek vullen de vraag- en gastouder een evaluatieformulier in via onze website. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de vraag- en gastouder. Zij ontvangen per e-mail een kopie van het verslag. In het jaarlijkse voortgangsgesprek met de gastouder bespreekt de bemiddelingsmedewerker hoe de opvang van de kinderen verloopt en of er extra begeleiding nodig is.

Evaluatieformulier na 6 weken - vraagouder Evaluatieformulier jaarlijks 0-4 jaar - vraagouder Evaluatieformulier jaarlijks 4-12 jaar - vraagouder Evaluatieformulier na 6 weken - gastouder Evaluatieformulier jaarlijks 0-4 jaar - gastouder Evaluatieformulier jaarlijks 4-12 jaar - gastouder Evaluatieformulier bij beƫindiging GOB
Bemiddelingsmedewerker
Marjolein van Empel

gastouderbureau@skpc.nl

Downloads

Informatie en werkwijze Inschrijven
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM