Basisgroepen

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang (BSO) in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de BSO wordt deze groep kinderen een 'basisgroep' genoemd.

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind op de BSO in één vaste groep kinderen wordt geplaatst: de basisgroep. De wet biedt ruimte om tijdelijk af te wijken van deze regel. Met toestemming van de ouders kan (extra) opvang tijdelijk in een andere groep dan de basisgroep van het kind plaatsvinden.

Een basisgroep bestaat bij SKPC uit max. 20 kinderen van 4-7 jaar en max. 30 kinderen van 8-12 jaar. Op locaties waar meer dan 20 kinderen worden opgevangen, zijn kinderen verdeeld over meerdere basisgroepen. Op verschillende dagen kunnen verschillende basisgroepen gevormd zijn, tengevolge van groepssamenstelling en het aantal aanwezige kinderen.

Op iedere BSO is een werkwijze die ervoor zorgt dat kinderen en medewerkers weten en ervaren bij welke basisgroep zij horen. Uiteraard krijgen de kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken in het doen van activiteiten en het opzoeken van vriendjes in een andere basisgroep. De wijze waarop de basisgroep wordt samengesteld verschilt per locatie.

In bepaalde situaties kan ervoor gekozen worden om groepjes kinderen buiten hun vaste basisgroep samen te voegen. Hierdoor is er meer keus voor kinderen om samen te spelen en ontstaat meer gelegenheid om specifieke activiteiten aan te bieden, bijv. aan kinderen van dezelfde leeftijd of met dezelfde interesse. Bij samenvoeging zijn vaste pedagogisch medewerkers aanwezig en is de structuur van de (mid)dag gelijk, dus herkenbaar voor het kind. Met het ondertekenen van toestemmingsverklaring geven ouders toestemming voor het plaatsen van hun kind in meer dan één basisgroep, ook als dat op dezelfde locatie is. Dit kan incidenteel of gedurende een bepaalde periode voorkomen.

Wanneer wordt een kind in meer dan één basisgroep geplaatst?

De kinderen in de leeftijd van 8 - 12 jaar hebben behoefte aan meer vrijheid en uitdaging. Voor deze kinderen zijn er 8+ locaties, die wat verder weg liggen van de scholen. De nadruk bij deze BSO's ligt meer op het aansluiten bij specifieke interesses en op de keuzemogelijkheden; dagelijks wordt een variëteit aan activiteiten aangeboden. Voor de 8+ BSO's geldt dat kinderen van 8 - 12 jaar vanuit Oost Culemborg gebruik kunnen maken van locaties in West en omgekeerd, mits zij zelfstandig naar de BSO-locatie kunnen komen. Opvang voor 8 - 12 jarigen is mogelijk op:

  • Een kind kan op verschillende dagen in de week zijn geplaatst, op verschillende locaties. Ouders worden hierover geinformeerd bij de aanvang van de plaatsing. Dit is bijv. het geval wanneer er gekozen wordt voor verschillende 8+ BSO's op verschillende dagen. Of omdat op bepaalde dagen niet alle BSO locaties geopend zijn. Iedere locatie heeft zijn eigen basisgroep(en).
  • Een kind kan op verschillende dagen in de week geplaatst zijn in verschillende basisgroepen, op dezelfde locatie. Dit is het geval bij een (structureel) lagere bezetting van groepen op een specifieke dag van de week, of omdat er geen plek is op verschillende dagen in dezelfde basisgroep.
  • Bij een incidenteel lagere bezetting van groepen - bijv. in vakantieperiodes - kunnen andere basisgroepen ontstaan, doordat groepjes kinderen worden samengevoegd.
  • Indien voor een door ouders aangevraagde ruildag geen plaats is op de vaste basisgroep van het kind.
  • Indien voor een door ouders aangevraagde (extra) (mid)dag geen plaats is op de vaste basisgroep van het kind.

Met het ondertekenen van de toestemmingsverklaring geven ouders toestemming voor bovenstaande. De medewerkers van de groep informeren de ouders vooraf over evt. incidentele of tussentijdse samenvoegingen of wijzigingen. Op het opvangcontract en de maandelijkse factuur is zichtbaar in welke basisgroep een kind structureel is geplaatst.

Plaatsingconsulente
Jacqueline Guiting

guiting@skpc.nl

Downloads

Informatie en werkwijze Inschrijven

Beestenbende

Weithusen 63
4102 NV Culemborg

Meer info

Boemerang

Eendenkooi 1
4105 TN Culemborg

Meer info

Duck Out

Pinksterbloem 91
4102 KD  Culemborg

Meer info

Goal

Prijsseweg 14 A 1
4105 LE  Culemborg

Meer info

Idefix

Schoolhof West 1
4105 AL Culemborg

Meer info

Obelix

Schoolhof West 1
4105 AL Culemborg

Meer info

Pardoes

Watermolenpad 1
4105 XA  Culemborg

Meer info

Pluto

Prijsseweg 47
4105 LE  Culemborg

Meer info

Ratjetoe

Zijderupsvlinderlaan 2
4105 TC  Culemborg

Meer info

Robbedoes

Meerlaan 30
4103 XZ  Culemborg

Meer info

Vlindertuin

Ridderstraat 10
4101 BK  Culemborg

Meer info

De Waayer

Kornoelje 1
4007 TP  Tiel

Meer info

Weijdewijs

Poelslaan 2A
4102 KN  Culemborg

Meer info
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM