Contactgegevens

Obelix

Schoolhof West 1
4105 AL  Culemborg

06-10082832

obelix@skpc.nlClustermanager
Fersai Vitsas

vitsas@skpc.nl

Registratie nummer: 150213554

Opvang op Obelix is mogelijk op
maandag, dinsdag en donderdag vanaf einde schooltijd - 18.30 uur


BSO

Obelix

Buitenschoolse opvang met extra aandacht

Op 1 januari 2020 start SKPC met een BSO Plus groep: BSO Obelix. Deze groep zal gehuisvest zijn op De Schoolhof, Schoolhof West 1, waar ook onze BSO Idefix en peuteropvang Harlekijn zijn gevestigd. Op BSO Obelix zullen maximaal 6 kinderen die wat extra aandacht nodig hebben na schooltijd worden opgevangen. Pedagogisch medewerker en afgestudeerd spel-agoog Joke van der Steen, gaat deze groep begeleiden. 

SKPC staat onder meer voor het op een leuke manier invullen van de vrije tijd na school. Een heel enkele keer blijkt dat voor bepaalde kinderen de structuur niet toereikend is. Soms is de groep gewoon te groot en krijgt een kind teveel prikkels. Daar hebben we de BSO Plus groep voor ontwikkeld. Dankzij de steun van het Elisabeth Weeshuis kunnen we voor deze kinderen een wat uitgebreidere opvang realiseren. Kijkend naar het gedrag bepalen we zelf welk kind hiervoor in aanmerking komt, de kosten voor de ouders blijven gelijk. 

Meer overzicht, ruimte en aandacht

Voor BSO Obelix beschikken we over 1,5 keer zoveel ruimte waar maximaal 6 kinderen worden opgevangen. 
Alles in nauw overleg met de ouders en de school. Het initiatief is bedoeld voor kinderen die op de reguliere BSO overvraagd worden. Het kan bijv. een kind zijn die tijdelijk klem zit tussen een vechtscheiding van de ouders. We werken spelenderwijs aan de ontwikkeling van het kind en als het later beter gaat, is het goed mogelijk dat hij of zij dan weer terug gaat naar de reguliere BSO. 

BSO Obelix grenst aan BSO groep Idefix. Samen spelen kan altijd en als een vriendje uit de andere groep wil komen spelen, dan kan dit als het voor het kind en de groep ook haalbaar is. De insteek van de BSO Plus groep is meer overzicht, meer ruimte en meer aandacht. Wie op de reguliere BSO kan kiezen uit tien spelletjes om te spelen, kan dat op de BSO Plus uit drie, maar keuze is er. 

Meer informatie over BSO Obelix en voorwaarden voor plaatsing kun je vinden in ons informatieboekje of neem contact op met clustermanager Claudia Hartman, hartman@skpc.nl


Combinatie BSO-school

SKPC streeft ernaar de jongere kinderen (4 t/m 7 jaar) op te vangen op een locatie in of dichtbij de basisscholen.

Meer lezen

Meer informatie over plaatsingsmogelijkheden op de BSO?

Neem contact op met plaatsingsconsulente Jacqueline Guiting

0345 – 51 74 77

Inschrijven

Fijn dat je je kind bij ons wil inschrijven!

Inschrijven
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM