Contactgegevens

Obelix

Schoolhof West 1
4105 AL  Culemborg

06-10082832

obelix@skpc.nlClustermanager
Marianne Koens

marianne.koens@skpc.nl

Registratie nummer: 150213554

Opvang op Obelix is mogelijk op
maandag, dinsdag en donderdag vanaf einde schooltijd - 18.30 uur


BSO

Obelix

Buitenschoolse opvang met extra aandacht

BSO Plus groep Obelix is gevestigd op De Schoolhof, Schoolhof West 1, waar ook onze BSO Idefix en peuteropvang Harlekijn zijn gevestigd. BSO Obelix biedt naschoolse opvang in een kleine groep  in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, met intensieve begeleiding en meer structuur gedurende de middag.  Pedagogisch medewerker en spelagoog Joke van der Steen begeleidt deze groep. 

Ieder kind is uniek en hier spelen we op alle BSO’s van SKPC zo goed mogelijk op in. Soms kan een kind op de reguliere BSO te veel last hebben van de hoeveelheid prikkels,  ervaart hij of zij  te weinig structuur of is de groep te groot voor het kind.  Voor deze kinderen biedt BSO Obelix kleinschalige opvang, met intensieve begeleiding en meer structuur. Zodat ook deze kinderen een fijne dag beleven, positieve ervaringen opdoen en gestimuleerd worden in hun ontwikkeling.

Meer overzicht, ruimte en aandacht

BSO Obelix beschikt over twee eigen groepsruimtes,  waar maximaal 6 kinderen worden opgevangen.  De middag begint buiten en nadat we met elkaar hebben gegeten en gedronken gaan we weer naar buiten: samen verstoppertje spelen of een spel met een bal. Maar ook koken, bouwen, of  lekker zelf spelen hoort erbij. We werken spelenderwijs aan de ontwikkeling van het kind, waardoor het goed mogelijk is dat hij of zij na een periode op BSO Obelix weer terug gaat naar de reguliere BSO.

Op BSO Obelix is een goed contact met ouders en school heel belangrijk. Op die manier kunnen we de aanpak op elkaar af stemmen en het kind zo goed mogelijk ondersteunen.   

Meer informatie over BSO Obelix en voorwaarden voor plaatsing kun je vinden in ons informatieboekje of neem contact op met manager pedagogiek Janneke Godthelp: Janneke.Godthelp@kinderopvangvianen.nl 


Combinatie BSO-school

SKPC streeft ernaar de jongere kinderen (4 t/m 7 jaar) op te vangen op een locatie in of dichtbij de basisscholen.

Meer lezen

Meer informatie over plaatsingsmogelijkheden op de BSO?

Neem contact op met plaatsingsconsulente Andrea van Zuijdam:

0345 – 22 87 24

Inschrijven

Fijn dat je je kind bij ons wil inschrijven!

Inschrijven
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM