VVE kwaliteit op Bolleboos goed

Om de kwaliteit van de voorschoolse educatie (VVE) op kinderdagverblijven in Nederland in beeld te brengen heeft de onderwijsinspectie steekproefsgewijs verschillende locaties bezocht, waaronder ook peuteropvang Bolleboos. 

Uit het rapport:
'we zien dat de pedagogisch medewerkers goed rekening houden met wat de peuters nodig hebben. Zij werken met een programma waarmee zij de ontwikkeling van de peuters stimuleren op het gebied van taal, rekenen, gedrag en bewegen. De pedagogisch medewerkers gebruiken veel taal zodat de peuters nieuwe (Nederlandse) woorden leren. Boven is er op de peuteropvang veel aandacht voor de speelhoeken. De pedagogisch medewerkers passen deze bij ieder thema aan, waardoor de peuters fijn spelen en tegelijkertijd nieuwe dingen leren.'

24 april 2020

Verbouwing Kiekeboe afgerond

21 april 2020

servicebureau SKPC verhuist

6 maart 2020

SKPC Jaarverslag 2019

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© 2018 SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM