VVE kwaliteit op Bolleboos goed

Om de kwaliteit van de voorschoolse educatie (VVE) op kinderdagverblijven in Nederland in beeld te brengen heeft de onderwijsinspectie steekproefsgewijs verschillende locaties bezocht, waaronder ook peuteropvang Bolleboos. 

Uit het rapport:
'we zien dat de pedagogisch medewerkers goed rekening houden met wat de peuters nodig hebben. Zij werken met een programma waarmee zij de ontwikkeling van de peuters stimuleren op het gebied van taal, rekenen, gedrag en bewegen. De pedagogisch medewerkers gebruiken veel taal zodat de peuters nieuwe (Nederlandse) woorden leren. Boven is er op de peuteropvang veel aandacht voor de speelhoeken. De pedagogisch medewerkers passen deze bij ieder thema aan, waardoor de peuters fijn spelen en tegelijkertijd nieuwe dingen leren.'

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM