VVE kwaliteit op Bolleboos goed

Om de kwaliteit van de voorschoolse educatie (VVE) op kinderdagverblijven in Nederland in beeld te brengen heeft de onderwijsinspectie steekproefsgewijs verschillende locaties bezocht, waaronder ook peuteropvang Bolleboos. 

Uit het rapport:
'we zien dat de pedagogisch medewerkers goed rekening houden met wat de peuters nodig hebben. Zij werken met een programma waarmee zij de ontwikkeling van de peuters stimuleren op het gebied van taal, rekenen, gedrag en bewegen. De pedagogisch medewerkers gebruiken veel taal zodat de peuters nieuwe (Nederlandse) woorden leren. Boven is er op de peuteropvang veel aandacht voor de speelhoeken. De pedagogisch medewerkers passen deze bij ieder thema aan, waardoor de peuters fijn spelen en tegelijkertijd nieuwe dingen leren.'

27 november 2019

SKPC start BSO plus groep Obelix

26 november 2019

Kinderopvang in 2020

29 oktober 2019

Omscholen naar een baan in de kinderopvang

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© 2018 SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM