Opleidingstraject samenwerkende kinderopvangorganisaties van start

Volwaardig MBO diploma pedagogisch medewerker niv. 3 in 1 jaar met baangarantie!

Op woensdag 6 februari openden de directeuren van kinderopvangorganisaties SKCN (Leerdam), SKV (Vianen) en SKPC de eerste lesavond van het door hen geïnitieerde gezamenlijke opleidingstraject naar een volwaardig MBO-diploma pedagogisch medewerker.

De kinderopvangbranche kampt momenteel met een tekort aan personeel, mede door veranderde regelgeving. Ook SKCN, SKV en SKPC staan voor een uitdaging om de personele bezetting rond te krijgen.  Daarom hebben zij de handen ineen geslagen en zijn in samenwerking met opleidingspartner Variva een incompany traject gestart.

Het opleidingstraject is erop gericht om in 1 jaar een volwaardig MBO diploma pedagogisch medewerker niveau 3 behalen. De kinderopvangorganisaties nemen de kosten voor hun rekening,  bieden stageplekken en na het behalen van het diploma krijgt de geslaagde een baangarantie voor een jaar. Na een drukbezochte informatieavond eind november (meer dan 70 geïnteresseerden) en een aantal selectieronden, zijn er nu 16 studenten die de kans met beide handen aangrijpen. Zij zetten een nieuwe stap in hun loopbaan of gaan als herintreder de arbeidsmarkt weer op.

Stage & leren

De studenten gaan als pedagogisch medewerker OVO (Overige Vorm van Opleiden, ook wel 3e leerweg genoemd) werken en leren combineren. Gedurende de eerste helft van de opleiding lopen zij 24 uur per week stage bij een van de kinderopvangorganisaties. Na het behalen van de eerste twee deelexamens biedt de kinderopvangorganisatie waar de stage is volbracht, een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van de verdere opleiding aan. De student treedt dan in dienst bij de kinderopvangorganisatie als ‘pedagogisch medewerker in opleiding’ en is onder begeleiding inzetbaar op een groep. Na het behalen van het diploma zijn de studenten gedurende twee jaar gegarandeerd van een baan bij de kinderopvangorganisatie.

Naast hun stage gaan de studenten een avond per week naar school op een locatie van SKCN in Leerdam en is er zo’n 8 uur per week aan zelfstudie.

In een jaar leren ze alles over het werken in de kinderopvang . De studenten leren hoe ze een bijdrage aan de opvoeding en verzorging van de kinderen kunnen leveren en op welke manier ze hen een emotioneel veilige en stimulerende omgeving kunnen bieden. Het (spelenderwijs) stimuleren van de cognitieve, motorische, sociale, creatieve, emotionele en taalontwikkeling van kinderen en het leren aansluiten bij de manier waarop (jonge) kinderen actief leren, vormen een rode draad in de opleiding.

 Begin 2020 zullen de studenten hun opleiding afronden en als volwaardig pedagogisch medewerker in dienst treden. De kinderopvangorganisaties zullen hun nieuwe collega’s met open armen verwelkomen.

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM