‘Onze kinderen zijn de basis voor onze toekomst’

Vanaf januari 2023 gaan SKPC (Culemborg), SKCN (Leerdam) en SKV (Vianen) verder als één nieuwe organisatie. Hiermee ontstaat de grootste regionale maatschappelijke kinderopvangorganisatie in de gemeenten Vijfheerenlanden en Culemborg. ‘Deze fusie is nodig’, begint Yvonne Schubad, directeur bestuurder. ‘Door onze krachten te bundelen ontstaat een steviger organisatie, die de verbindende schakel is tussen thuis en de maatschappij. We bieden professionele kinderopvang, waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige en sterke mensen in een veilige en vertrouwde omgeving.’

Professionele ontwikkeling
Het creëren van zo’n omgeving vraagt om professionele pedagogisch medewerkers. `Ik ben trots op onze medewerkers, die met hun kennis en kunde ieder kind een stapje verder helpen. Met hun liefdevolle aanpak bieden zij de kinderen ruimte en uitdaging om de wereld te ontdekken en van elkaar te leren. En zij zorgen dat er ook aandacht wordt besteed aan kinderen die iets extra’s nodig hebben, zodat zij zich ook goed kunnen ontplooien. In onze nieuwe, grotere organisatie hebben we een volwaardig team Pedagogiek en Kwaliteit. Dit team waarborgt onze pedagogische kwaliteit en bijvoorbeeld veiligheids- en gezondheidsbeleid. De pedagogisch coaches ondersteunen het handelen van de medewerkers op de groepen. En we hebben nu een activiteitenbureau dat de BSO helpt leuke activiteiten voor de kinderen te ontwikkelen.’

We vinden het belangrijk dat ook medewerkers altijd blijven leren en zich ontwikkelen. Yvonne: ‘De HR-medewerkers zorgen voor een passend opleidingsplan, zodat ieder zijn kwaliteiten en talenten kan ontwikkelen. De omvang van de organisatie maakt ons minder kwetsbaar. Medewerkers op het servicebureau kunnen taken van elkaar overnemen, zodat we drukte beter kunnen opvangen. Ook pedagogisch medewerkers kunnen in drie organisaties worden ingeroosterd. Kortom, we hebben nu meer ruimte voor ondersteuning en specialisatie dan we in de drie aparte organisaties hadden.’

Een nieuwe naam
Inmiddels wordt er binnen de drie organisaties hard gewerkt om de praktische kant van de fusie te realiseren. Yvonne vervolgt: ‘Er zijn nu bijvoorbeeld nog drie ICT-systemen en de afdelingen kind- en personeelsplanning werken nog met verschillende programma’s. Bij een nieuwe organisatie hoort natuurlijk ook een nieuwe naam. Een naam die weergeeft wie we zijn en waar we voor staan. Die gaan we in november delen met ouders en andere geïnteresseerden.’

Oudercommissies
De nieuwe organisatie vraagt ook om samenwerking tussen de oudercommissies en het instellen van een Centrale Oudercommissie. ‘Op dit moment heeft iedere stichting nog zijn eigen oudercommissies. Met hen gaan we in oktober praten over de ontwikkelingen en het nieuwe jaar’.

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM