Meldcode kinderopvang

Protocol

Wanneer een kinderopvangorganisatie geconfronteerd wordt met signalen van kindermishandeling in de thuissituatie, een geweld- of zedendelict door een medewerker of gastouder van de kinderopvang of seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen op de opvang is het van belang dat hier op een professionele manier mee wordt omgegaan. Kinderopvangorganisaties en hun medewerkers en gastouders werken verplicht met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en vanaf 1 januari 2019 ook met het bijbehorende afwegingskader. Daarnaast geldt er een meldplicht. Tezamen met het stappenplan 'hoe te handelen in het geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling', vormen deze het Protocol Kindermishandeling en Grensoverschrijdend Gedrag.

Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang in samenwerking met de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en aandachtsfunctionarissen uit de kinderopvang. Het protocol biedt handvatten bij vermoedens van kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag en beschrijft stap voor stap welke acties medewerkers en kinderopvangorganisaties moeten ondernemen.

Aandachtsfunctionaris SKPC

Het uitgebreide protocol vindt u hier.
Heeft u vragen over het protocol dan kunt u contact opnemen met de aandachtsfunctionaris van SKPC, manager Marijke de Waal. Marijke is bereikbaar via e-mail dewaal@skpc.nl of telefonisch op 06-45264356.

27 november 2019

SKPC start BSO plus groep Obelix

26 november 2019

Kinderopvang in 2020

29 oktober 2019

Omscholen naar een baan in de kinderopvang

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© 2018 SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM