Kinderopvang in 2019

Kwaliteit kinderopvang

SKPC is blij dat het kabinet ook dit jaar de meerwaarde van kinderopvang ondersteunt en het belangrijk vindt dat kinderen goede kinderopvang krijgen. Om deze kwaliteit in de kinderopvang nog verder te verbeteren, gaan er vanaf 1 januari 2019 weer nieuwe kwaliteitseisen gelden. De overheid investeert hier sinds 2017 € 200 miljoen per jaar in.

Per 1 januari 2019 is er een nieuwe wet IKK van kracht. Gefaseerd worden de nieuwe maatregelen ingevoerd. Enkele nieuwe kwaliteitseisen die per 1 januari 2019 gaan gelden zijn:

  • Inzet pedagogische coach (29 uur) naar rato van fte's in alle werkvormen.
  • Inzet pedagogisch beleidsmedewerker (23 uur) op basis van het aantal locaties waarmee SKPC in het Landelijk Register Kinderopvang staat ingeschreven.
  • Voor 0-1 jarigen geldt een nieuwe norm van de verhouding leidster-kind ratio van 1 - 3
    (was 1 - 4 ).

Daarnaast bereiden wij ons voor op de kwaliteitseisen die de komende jaren ingevoerd gaan worden:

  • Per 1 januari 2023 treden er nieuwe eisen voor het minimumtaalniveau voor beroepskrachten in werking. Medewerkers moeten de taal goed beheersen.
  • Per januari 2023 dienen alle pedagogisch medewerkers op de babygroepen te beschikken over een certificaat 'babyspecialist'. SKPC is hiermee in 2018 gestart. De opleiding zal in 2019 en 2020 vervolgd worden en leiden tot het vereiste niveau.

Tarieven en klantwijzer 2019

Het tarief van de kinderopvang is voor 2019 met 7,65 % verhoogd, voor de buitenschoolse opvang is de verhoging 4 % en voor het gastouderbureau ook 4 %. Doordat de maximum uurtarieven die de overheid hanteert voor 2019 ook zijn verhoogd, zullen de netto kosten voor ouders in 2019 ten opzichte van 2018 overwegend goedkoper worden.
De prijsstijging is grotendeels gebaseerd op een toename van de loonkosten, veroorzaakt door per CAO bepaalde loonstijgingen en een stijging van de sociale lasten.
Door de invoering van de nieuwe kwaliteitseisen wordt er in 2019 extra geinvesteerd in scholing en begeleiding van medewerkers.
In het tarievenoverzicht en de klantwijzer 2019 op onze website zijn alle tarieven inclusief voorbeeldberekeningen te vinden.

Informatie belastingdienst m.b.t. kinderopvangtoeslag 2019

23 maart 2020

24-uurs opvang mogelijk bij SKPC tijdens Corona crisis

6 maart 2020

SKPC Jaarverslag 2019

11 februari 2020

Eerste locaties SKPC heringericht

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© 2018 SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM