Bewegen is leren

Deze week is het de Week van de Motoriek. Het thema is ‘Jong geleerd is oud gedaan’. Kinderen die al jong bewegen en gezond eten, zullen later ook meer sporten en gezonder leven.   

Door sport en spel worden kinderen behendiger en fitter. Hierdoor hebben ze minder kans op overgewicht en chronische aandoeningen. Ook krijgen ze meer zelfvertrouwen en betere sociale vaardigheden.

Bij SKV, SKCN en SKPC Kinderopvang (vanaf 1 januari: Kinderopvang Dichtbij) stimuleren we kinderen lekker te gaan bewegen. Beweegspelletjes, de inrichting van de ruimte binnen en buiten en speelmateriaal nodigen daartoe uit. Ook baby’s kunnen zich lekker vrij bewegen. Hierdoor leren ze bijvoorbeeld zich om te rollen en te gaan zitten. 

Bewegend leren 
‘Kinderen leren door te spelen. Door bewegen te combineren met spelend leren, onthoudt een kind datgene wat het geleerd heeft veel beter. Dat noemen we bewegend leren’, legt Renate Deisz uit. Renate is manager Pedagogiek en Kwaliteit bij Kinderopvang Dichtbij. ‘Naast het bewegend leren binnen en buiten kunnen peuters en kleuters bij ons binnenkort ook spelen op de beweegvloer. Dat is een speciale mat waarop een beamer educatieve games projecteert. De mat reageert op beweging. Dit is een compleet nieuwe leerervaring en juist voor kinderen die een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben, is zo’n vloer natuurlijk geweldig. Vanuit de gemeenten Vijfheerenlanden en hopelijk ook West-Betuwe mogen wij voor onze locaties met voorschoolse educatie deze vloer bestellen. We hopen dat ook de andere gemeenten willen meewerken.’ 

Gezonde kinderopvang 
Kinderopvang Dichtbij stimuleert de ontwikkeling en gezonde leefstijl van kinderen van jongs af aan. Renate: ‘Daarom zijn er drie gecertificeerde coaches in dienst en krijgen alle pedagogisch medewerkers permanent scholing. Bijvoorbeeld over de sensomotorische ontwikkeling bij kinderen. Oftewel leren door te voelen, proeven en ruiken. Een kind dat bijvoorbeeld speelt met zand en water is bezig zich te ontwikkelen. Als ouder besef je je dat minder.’ 
 
Sport BSO 
In Vianen is deze maand de sport BSO Viko geopend voor kinderen van (bijna) 7 en ouder. Op deze BSO werken enthousiaste, gediplomeerde en ervaren sport- en pedagogisch medewerkers. Kinderen worden hier extra gestimuleerd zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen door een gevarieerd aanbod aan sport- en spelactiviteiten op de sportvelden. Er zijn nog plaatsen. Inschrijven kan via: www.kinderopvangvianen.nl 

 

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM