Onze locaties
Vakantieopvang

Vakantieopvang

Locaties

In de vakanties is alles net even anders: kinderen zijn er wel, anderen niet en dat geldt ook voor de medewerkers. Daarom bepalen we per vakantie wat de meest perfecte groepssamenstellingen en locaties zijn voor de opvang. Dit kan de betekenen dat de opvang op een andere locatie plaatsvindt dan de BSO. Ouders worden hiervan op tijd op de hoogte gebracht via het ouderportaal en/of de website .

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM