SKPC Jaarverslag 2019

In dit jaarverslag blikken we tegen de achtergrond van het jaarplan 2019, terug op de speerpunten die we met elkaar vastgesteld hebben voor 2019. We sluiten 2019 heel gezond af met een mooi netto resultaat. Dat is een bemoedigend signaal waar we hoop voor de toekomst uit kunnen putten. 

De effecten van de invoering van nieuwe maatregelen vanuit de Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang (IKK) m.b.t. de nieuwe eisen van de inzet pedagogisch medewerkers op een babygroep, zijn meegevallen waardoor het bedrijfsresultaat ook op de babygroepen goed is.

SKPC staat voor kwaliteit en stabiliteit. We zullen dan ook met een ons bekende nuchterheid omgaan met de gunstige resultaten van 2019. De kwaliteit van onze medewerkers, maar zeker ook een voldoende aanbod van gekwalificeerde medewerkers zijn voor 2020 onze grootste uitdagingen. Zonder personeel is een (gewenste) groei van het aantal kinderen onmogelijk. Personeelsbehoud heeft hiermee terecht veel aandacht gekregen.

Lees meer in ons jaarverslag

 

 

Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM