Disclaimer SKPC

Bij SKPC stellen wij het op prijs dat je interesse hebt in onze diensten en een bezoek brengt aan onze website. Hoewel de informatie op deze website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, is de informatie op deze website altijd voorbehouden. Aan de inhoud van deze website van SKPC kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komt toe aan de SKPC. De informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van SKPC.

Veiligheid
De website van SKPC wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van je computer en/of programmatuur kunnen beinvloeden kan niet gegarandeerd worden.
Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten de eigen website www.skpc.nl) in onze website brengen je naar websites van derden, waarbij de SKPC niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

E-mail
Door SKPC verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. De informatie in e-mail berichten (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht vallen.

Terug naar Homepage