Coronabeleid SKPC

Heropening kinderopvang

8 februari 2021

Vanaf maandag 8 februari gaan kinderdagopvang,  gastouderopvang, basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Er zijn aanvullende maatregelen genomen om verspreiding op kinderdagverblijven en scholen tegen te gaan.

De Buitenschoolse Opvang (BSO) blijft gesloten en biedt alleen noodopvang aan kinderen waarvan minimaal 1 ouder werkt in een cruciale beroepsgroep en kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8
Beslisboom oranje/rood gebied

Testbeleid kinderen t/m 12 jaar

Bekijken

Bron- en contactonderzoek

richtlijn t/m 12 jaar

Voorzorgsmaatregelen ouders

Huisgenoten met COVID-19

Meer lezen

Protocol social distance bij SKPC

Meer lezen

Veelgestelde vragen van ouders

Meer lezen
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM