Contactgegevens

Bolleboos

Poelslaan 2A
4102 KN Culemborg

06 - 45 26 43 93


E-mail Bolleboos

bolleboos@skpc.nlClustermanager
Sharon de Bruijn

sharon.debruijn@skpc.nl

Registratie nummer: 307915128

Opvang op Bolleboos is mogelijk van
maandag t/m vrijdag vanaf 08.30 - 12.30 uur.


Peuteropvang

Bolleboos

Peuteropvang in Brede School Oost Culemborg

Peuteropvang Bolleboos is gevestigd in de Brede School Oost aan de Poelslaan te Culemborg. In deze Brede School zijn ook 2 basisscholen gevestigd, de Koning Willem Alexanderschool en de Kaardebol en onze BSO Weijdewijs voor opvang van kinderen van 4 - 7 jaar. Tevens zijn er een logopedist en fysiotherapeut in het pand gevestigd.
Tussen de verschillende partijen in de Brede School wordt intensief samengewerkt. Door gezamenlijke activiteiten raken de peuters al snel gewend aan het schoolgebouw, de basisscholen en de BSO. Dit zorgt voor een soepele overgang naar school en/of BSO.

Alle ruimte en volop beweging

Peuteropvang Bolleboos beschikt over een ruim en licht lokaal. Tevens is er voor het buiten spelen een eigen afgeschermd plein beschikbaar met o.a. een speelhuisje, zandbak, buiten keuken en fietsjes. Bij slecht kunnen we gebruik maken van de gymzaal en de bijbehorende attributen, zoals hoepels, kussens en ballen.

Ik wil niet opruimen, ik speel nog zo lekker!

Op de peuteropvanglocaties van SKPC wordt met behulp van thema's gewerkt met de Piramide methode.  Voor ieder thema wordt de ruimte aangepast en staan er weer nieuwe activiteiten in het teken van het thema. Dit zorgt voor veel spelplezier bij de kinderen. Ze ontdekken steeds weer nieuwe spelmogelijkheden die de verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren.

Rapport onderwijsinspectie Bolleboos

Om de kwaliteit van de voorschoolse educatie op kinderopvang in Nederland in beeld te brengen heeft de onderwijsinspectie in maart 2019 ook een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit op peuteropvang Bolleboos. 


VVE en Piramide methode

Op de peuteropvang werken we met 8 thema's per jaar. Deze sluiten aan bij de leefwereld en thuissituatie van de kinderen.

Meer lezen

Meer informatie over plaatsingsmogelijkheden op de peuteropvang?

Neem contact op met plaatsingsconsulente Jacqueline Guiting:

0345 – 22 87 23

Inschrijven

Wat leuk dat je je kind bij ons inschrijft!

Inschrijven
Referenties Ouderportaal

Download onze app!Sitemap
Disclaimer Privacy
Cookies

© SKPC All rights reserved  |  Ontwerp & realisatie: MM