SKPC Stichting Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk Culemborg

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor bijna alle opvangvormen kan via het algemene inschrijfformulier. Inschrijven voor peuterspeelzaal of peuteropvang kunt u via een apart inschrijfformulier doen. Zodra uw inschrijving bij ons binnen is neemt een medewerker van het servicebureau contact met u op om de plaatsingsmogelijkheden door te nemen.
INSCHRIJVEN
 

REVIEWS

Weten hoe ouders en kinderen de opvang bij de SKPC ervaren? Lees hier de reacties van ouders. Natuurlijk kunt u ook zelf uw ervaring delen via het reviewformulier. Naar het reviewformulier
 

NIEUWS

Nieuwsoverzicht
 

CONTACT

Centraal Bureau
Bezoekadres: Postmastraat 44 
4105 DW Culemborg
Postadres: Postbus 383 
4100 AJ Culemborg 
e-mail :  info@skpc.nl 
Telefoon: (0345) 51 74 77 

Locaties

Registratienummers van het landelijk register vindt u op de pagina van de betreffende locatie.

contactformulier
 
Kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven

Kinderen hebben behoefte aan structuur, duidelijkheid en regelmaat. Daarom bestaat het programma in onze kinderdagverblijven uit herkenbare onderdelen. Spelen, eten, drinken, slapen, verschonen, liedjes zingen en babbelen: alles op zijn tijd.
Peuterspeelzalen

Peuterspeelzalen

De nadruk bij de peuterspeelzalen ligt op 'spelen' en 'ontmoeten'. In de peuterspeelzaal is veel gelegenheid voor vrij spel, maar ook voor groepsactiviteiten zoals zingen en gymnastiek.
Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Onder buitenschoolse opvang verstaat SKPC voorschoolse (VSO), naschoolse (NSO) en vakantieopvang. Ook ondersteunt SKPC, in opdracht van de directies de tussenschoolse (TSO) opvang op een aantal basisscholen.
Gastouderopvang

Gastouderopvang

De  SKPC heeft veel flexibiliteit in huis door het gastouderbureau. Klanten die wisselende diensten draaien kunnen we altijd flexibele opvang
aanbieden. Bovendien: bij de gast-
ouders zijn de groepen kleiner, daardoor
kunnen ze ook soepeler zijn.

Vakantieopvang

Vakantieopvang

Elk jaar is er in de zomervakantie een gevarieerd programma met creatieve en sportieve
activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar. Voor de vakantieopvang geldt dat men alleen de vooraf afgesproken dagen hoeft te betalen. De groepen werken in de schoolvakanties met thema’s die goed aansluiten op de belevingswereld van de kinderen.

Jaarbericht 2013

Opvang passend bij het kind en de opvangwensen van de ouders

De hedendaagse kinderopvang-markt vraagt om een nieuwe koers. Passend bij de huidige omvang van de organisatie en gericht op de toekomst.

Naar het jaarbericht
 
 

Vraag kinderopvang toeslag op tijd aan!

Ouders die in 2014 gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvang-toeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvang-toeslag misgelopen.

 

Lees meer
 
 

Herfstvakantie


'Kijk eens het is herfst
de laatste bloemetjes bloeien
je ziet nu in het bos
de paddenstoelen groeien'

Ga je mee met SKPC op zoek naar al die mooie paddenstoelen en herfstkleuren?

Lees meer